Home

Analytische Ontmoetingen zijn analytische gesprekken waarin je leert te mentaliseren.
Mentaliseren is een onontbeerlijke psychologische vaardigheid waarmee het fundament gelegd wordt voor veilig en constructief functioneren in privé- en werkrelaties.
Door te mentaliseren ben je in staat om aan het eigen en andermans gedrag motieven en intenties toe te schrijven, waardoor je jezelf en anderen veel beter begrijpt. Een goed ontwikkeld mentaliserend vermogen maakt zelfbewust, aandachtig, verhoogt de concentratie en verschaft een goed geheugen, geeft veerkracht, frustratietolerantie en stressbestendigheid, versterkt het probleemoplossend vermogen, en verhoogt zelfregulatie bij heftige emoties waardoor het geestelijk evenwicht behouden blijft. Met deze aantrekkelijke eigenschappen kunnen interacties verrijkt worden en is het veel minder moeilijk om je eigen innerlijke conflicten of je problemen met anderen te voorkomen of op te lossen.

Analytische Ontmoetingen geven coaching bij thema’s als relaties, zingeving, carrière, dilemma’s en geheimen en bemiddelen bij conflicten (mediation). Ga naar uit de spreekkamer en lees de illustraties. Dan krijg je een goed beeld van de onderwerpen die in de Analytische Ontmoetingen besproken kunnen worden.

Comments are closed.